Αναβάθμιση στην Έκδοση WordPress 3.6

To site vpante.com αναβαθμίστηκε στην έκδοση WordPress 3.6 “Oscar”.

This entry was posted in Social Media, Technology. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *