Απώλειες Προσώπων και Αντικειμένων

Μην εγκαταλείπετε τις απώλειες σας. Αυτά που απρόσεκτα αφήσαμε να χαθούν κρίνουν αυτά που κρατήσαμε.

Η μέθοδος είναι απλή : “You should never give up what you love” .

– vpante

This entry was posted in Αποψη. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *