Για την Τεχνολογία και την Ανάπτυξη

Η ύπαρξη μας βασίζεται στην κατανόηση βασικών αρχών και στην συνειδητοποίηση ότι πρέπει να απαντηθούν κάποια ερωτήματα. Στη συνέχεια, η ύπαρξη μας καθορίζεται από την αποτελεσματικότητα της μεθόδου απάντησης σε αυτά τα ερωτήματα.

Τα ερωτήματα αφορούν επιλογές που έγιναν, καταστάσεις που δημιουργήθηκαν, διαδρομές που επιλέχθηκαν, αξίες που υπολογίσθηκαν και προϋπολογίσθηκαν. Τα ερωτήματα αφορούν την ανάλυση του παρελθόντος. Η ανάλυση του παρελθόντος δίνει αξία στις επιλογές που έγιναν και πως αυτές επηρεάζουν το σήμερα. Σε προσωπικό επίπεδο συχνά, η ενασχόληση με το παρελθόν σκοτεινιάζει το παρόν και αγνοεί το μέλλον, το άμεσο μέλλον και το απώτερο μέλλον.

 Ο μηχανισμός παραγωγής ερωτημάτων συσχετίζεται με το βαθμό αμφισβήτησης, κριτικής και αυτοκριτικής των ατόμων ή μίας κοινωνίας. Υπάρχουν όμως απλά καθημερινά θέματα που μας υποδέχονται και τα αποδεχόμαστε χωρίς να τα αμφισβητούμε. Η αποδοχή τους μπορεί να μας καθορίζει σήμερα και αύριο.

Υπάρχουν υλικά για τα οποία δεν μας ρώτησαν αν τα έχουμε ανάγκη αλλά, έγιναν μέρος της καθημερινότητας μας χωρίς οι ανάγκες μας να ζήτησαν ποτέ απάντηση και ικανοποίηση. Απλά κάποια πράγματα ήταν εκεί, μέσα στη νέα μας επιλογή. Νέα συστήματα στο εργασιακό χώρο, νέες υποδομές ενός δωματίου σε ένα ευρωπαϊκό ξενοδοχείο, νέες ευκολίες στο καινούργιο αυτοκίνητο μας. Νέα πράγματα τα οποία μας βοηθούν να κάνουμε μεταβάσεις, να αποδείξουμε ή να επιβεβαιώσουμε τις ικανότητες μας, τόσο στην κατανόηση όσο και στη χρήση.

Ο εύκολος συνειρμός ότι αναφέρομαι σε προϊόντα της κοινωνίας της κατανάλωσης είναι άστοχος! Δεν αμφισβητώ ότι η ατομική αξία σήμερα μετράται από την ικανότητα κατανάλωσης, δηλαδή τη δύναμη κτίσης κάποιων πραγμάτων αλλά, εδώ αναφέρομαι κυρίως στην αξία της επιβεβαίωσης της χρήσης, αξιοποίησης και ένταξης νέων πραγμάτων στην καθημερινότητα. Δηλαδή, αναφέρομαι στην ικανότητα αφομοίωσης των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών στο καθημερινό εργασιακό και προσωπικό περιβάλλον. Επιμένω και επαναλαμβάνω, στην «αφομοίωση των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών» όπως αυτές προκύπτουν και εκβάλλονται από τους παραγωγούς και είναι έτοιμες προς χρήση (και εν μέρει προς κατανάλωση).

Η συνεχής εξέλιξη τεχνολογικών εφαρμογών προς το καλύτερο δηλαδή, μικρότερο, φθηνότερο, φορητό, πολυχρηστικό, αλληλο-επιδραστικό και πάνω από όλα απειλητικό για τουλάχιστον ένα προκάτοχο του σύστημα. Συνεπώς, ο σχεδιαστής μίας νέας τεχνολογικής εφαρμογής την οποία θα εντάξουμε στη καθημερινότητα μας δεν υπολογίζει την επιτυχία μόνο στη χρήση της αλλά και στην αχρηστία μίας υφιστάμενης εφαρμογής που παλαιότερα εντάξαμε στο περιβάλλον μας. Πάνω από όλα η επιτυχία της εφαρμογής συνιστάτε στην απόδειξη ότι αντικατέστησε μία υφιστάμενη (χωρίς αντικειμενικά κριτήρια βελτίωσης) και ότι εντάχθηκε η χρήση της στις συνήθειες και τρόπους αυτού ή αυτών που τη χρησιμοποιούν.  

/Βασίλης Παντελής -“Εισαγωγή, manifesto του μυθιστορήματος PICON  

This entry was posted in Technology, Αποψη and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *