Ματιές

Με κάλεσε ο φίλος μου Παναγιώτης να βγάλω φωτογραφίες σε μια παρουσίαση για ένα πρόγραμμα ενοικιάσεων αυτοκινήτων και μεταξύ των άλλων φωτογραφιών έκανα και τα δικά μου.

out-1934 out-1916

This entry was posted in Αποψη, Φωτογραφία and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *