Προς τον επενδυτή της ΜΙΔΕΗ (Μικρής ΔΕΗ):

Σε συνέχεια της συζήτησης για τη ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου για την ιδιωτικοποίηση του 30% της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και της ταυτόχρονης εκχώρησης αναλογικά των υποδομών και των πελατών προκύπτει ένα ζήτημα για την εκχωρούμενη πελατειακή βάση η οποία χωρίς την συγκατάθεση της θα μεταφερθεί δέσμια στη νέα εταιρία. Οι πελάτες της ΔΕΗ, αφού ανέχθηκαν τόσα χρόνια το ενεργειακό μονοπώλιο και τη σχετική κακομεταχείριση, τώρα θα πουληθούν στη ΜΙΔΕΗ χωρίς να το γνωρίζουν και χωρίς να έχουν για ένα διάστημα δικαίωμα επιλογής.
Το ερώτημα είναι : “οι πελάτες αυτοί θα έχουν κάποιο κίνητρο να παραμείνουν στη ΜΙΔΕΗ ; ”
Μέρος της προαναφερθείσας κακομεταχείρισης των πελατών ενέργειας ήταν και οι εισπρακτικές υπηρεσίες που προσφέρει η ΔΕΗ και αφορούν τέλη, φόρους και υποχρεωτικές συνδρομές.
Μία βασική διαφοροποίηση που θα μπορούσε να προσφέρει ο μελλοντικός ιδιοκτήτης της ΜΙΔΕΗ είναι να διακόψει την εισπρακτική δραστηριότητα υπέρ τρίτων και να τιμολογεί απλά την ενέργεια και τον αναλογούντα φόρο. Με αυτό τον τρόπο θα παρείχε ένα ανταγωνιστικό τιμολόγιο και θα υποχρέωνε όλους τους παρασιτικούς οργανισμούς που εισπράττουν σήμερα μέσω του εκβιασμού της διακοπής ρεύματος, να αποδείξουν ότι παρέχουν υπηρεσίες και έχουν τον τρόπο να τις τιμολογήσουν.
Με μια ματιά στους λογαριασμούς ρεύματος θα δούμε ότι μέσω αυτού υπολογίζονται και εισπράττονται : Δημοτικά Τέλη, Δημοτικοί Φόροι, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ή όπως λεγόταν αλλιώς στο παρελθόν, συνδρομή στη κρατική τηλεόραση και το ραδιόφωνο και άλλα. Όλα αυτά τα τέλη, οι φόροι και οι συνδρομές θα έπρεπε να εισπράττονται απευθείας από τους φορείς ή από το κράτος και όχι από μια ανώνυμη εταιρία παροχής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Μέσω της μερικής ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ ένας άμεσος στόχος που μπορεί να επιτευχθεί είναι όλα αυτά τα τέλη, οι φόροι και οι συνδρομές να εισπράττονται απευθείας από τους φορείς ή από το κράτος και όχι από μια ανώνυμη εταιρία παροχής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

/vpante

This entry was posted in Αποψη, Οικονομία and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *