Στρώματα φύλαξης χρημάτων με ενσωματωμένο ΑΤΜ!

 Stroma Bank

Η πρακτική που πρόσφατα εφαρμόσθηκε στις καταθέσεις στην Κύπρο, απέδειξε ότι το ευρώ μπορεί να υποτιμηθεί ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκονται οι καταθέσεις και εφόσον βέβαια τα χρήματα βρίσκονται σε τραπεζικό λογαριασμό.

Για την αντιμετώπιση αυτής της πιθανής υποτίμησης και της απώλειας μέρους των τραπεζικών καταθέσεων παρουσιάζεται εδώ το στρώμα φύλαξης χρημάτων. Διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός ΑΤΜ και ο «στρωματοκαταθέτης» θα έχει το μία ειδική κάρτα με την οποία θα μπορεί να σηκώνει το ακριβές ποσό ή να κάνει καταθέσεις !

This entry was posted in Αποψη, Οικονομία. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *